Gümrükleme Hizmetleri

Gümrükleme Hizmetleri

Gümrükleme Hizmetleri

İthalat ve ihracat sürecine konu olan ürünler, gümrükte belirli işlemlere tabi tutulur. Dış ticaret söz konusu olduğunda devreye giren gümrükleme işlemleri, ürün ya da hizmetlerin gümrükten geçebilmesi, gerekli resmi süreçlerin ve evrakların tamamlanması gibi adımları kapsar. Gümrüğe takılan ürünlerin ihracat ya da ithalatı yapılamaz. Bu sebeple profesyonel bir gümrükleme hizmeti alarak süreci yönetmek önem arz eder.

Gümrükleme İşlemleri Nelerdir?

Yurt dışına satılan ya da yurt dışından alınan ürünler gümrükte belirli işlemlere tabi tutulur. Bu işlemler ile ülkeye giriş çıkışı yapılan malların kontrol altında tutulması ve söz konusu malların yasalar kapsamında yer aldığından emin olunması sağlanır. Gümrükleme hizmetleri gümrük müşavirliği adı altında sunulur ve aşağıda verilen işlemleri kapsar.

  • Sunulan faaliyet ile ilgili resmi bilgi ve belgelerin ilgili resmi kurum ya da kuruluşa sunulması
  • Herhangi bir olumsuz durumunda izlenecek yolun belirlenmesi
  • Eksik belge olması durumunda söz konusu eksikliğin giderilmesi
  • Süreç takibi

Yukarıda verilen hizmetler, gümrükleme hizmetleri kapsamı altında sunulur.

Lojistikte Gümrükleme Nedir? Kimler Tarafından Yapılır?

Dağlı Lojistik bünyesinde hem ulusal hem de uluslararası alanda taşımacılık hizmeti sunulur. Taşımacılık hizmeti havayolu taşımacılığı, karayolu taşımacılığı, denizyolu taşımacılığı ve demiryolu taşımacılığı gibi yöntemlerle gerçekleştirilir. Uluslararası konteyner taşımacılığı sürecinde ise gümrükleme işlemi yapılır. Gümrükleme işlemi, lojistik sürecine dahil edilen mala yönelik bilgilerin ilgili resmi kurumlara iletilmesini kapsar. Bu hizmet, doğrudan müşteri tarafından yapılabileceği gibi firmamız bünyesinde, gümrük müşavirlerimiz aracılığıyla da yapılabilir. Gümrük müşavirlerinin süreç hakimiyeti, gümrükleme sürecinin mümkün olan en kısa sürede sonuçlanmasını ve ithalat-ihracat işlemlerinin hız kesmeden devam etmesini sağlar.

Gümrükleme Hizmetlerinin Avantajları Nelerdir?

Dağlı Lojistik bünyesinde sunulan gümrükleme hizmetleri, firmalara şu avantajları sağlar.

  • Gümrük rejimleri hakkında bilgi sahibi olan gümrük müşavirlerimiz, ilgili taşımacılık faaliyeti açısından yararlı olan gümrük rejimlerini ve kaynakları tespit ve analiz eder. Bu sayede hem süreç kısaltılır hem de firma maliyet avantajı elde eder.
  • Gümrük müşavirlerimiz gümrük mevzuatı hakkında gerekli olan bilgileri müşterilerimize iletir. Müşteriler, ihtiyaç duymaları halinde profesyonel firma personelimizden danışmanlık hizmeti talep edebilir.
  • Gümrük müşavirlerimiz, iş birliği yaptığımız firmaları ilgilendiren yeni düzenlemeleri ve değişiklikleri yakından takip ederek gümrükleme konusunda proaktif olunmasını sağlar. Olası düzenlemeler ya da lisanslamalar nedeniyle meydana gelecek aksilikler ve mağduriyetler, bilgi güncellemeleri sayesinde engellenmiş olur.
  • Kanunlara ve prosedürlere hakim olan gümrük müşavirleri, mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde hareket eder. Alınacak izinler ve düzenlenecek belgeler mevcut yasal gereklilikler çerçevesinde hazırlanır. Belge ve bilgilerin prosedüre uygun olması gümrükleme sürecinin en kısa sürede sonuçlanmasını sağlar. Bu sayede olası gecikmeler nedeniyle yaşanacak gelir kayıpları ve maliyet artışları engellenmiş olur.

Dağlı Lojistik gümrükleme hizmetleri ile hizmetlerinizi aksatmadan devam ettirebilmek için bizlerle iletişime geçebilirsiniz!

Call Now Button