Konteyner Taşımacılığı

Konteyner Taşımacılığı

Konteyner Taşımacılığı

Özellikle uluslararası ticaretin gelişmesi ve firmaların ülke sınırları dışına alım-satım yapma arzusu taşımacılık sektörünün de gelişmesini beraberinde getirmiştir. Başta denizyolu ile taşımacılık olmak üzere karadan ve demiryolları üzerinden konteyner taşımacılığı yapıldığını söylemek mümkündür. Tüketici isteklerinin artması, toplumların tüketime olan eğilimlerinin artış göstermesi ve globalleşen dünya nedeniyle ticarette sınırların kalkması, konteyner taşımacılığının gelişmesinin en temel nedenidir.

Konteyner Taşımacılığı Neden Önemlidir?

Konteyner taşımacılığı, “door to door” ismiyle bilinen ve kapıdan kapıya taşımacılık olarak dilimize çevrilen taşımacılık türünün gelişmesiyle birlikte daha önemli hale gelmiştir. Dünyanın bir ucunda üretim yapan firmanın bir başka firmaya ürün teslim etmesi; ülkeler, belki de kıtalar arası ürün sevkiyatının sağlanması için taşıma sürecinin güvenli, hızlı ve hassas olması gereklidir. Ürünlerin zarar görmemesi, kaybolmaması ya da teslimat süresinin gecikmemesi için tercih edilen sevkiyat yöntemi de özenle seçilmelidir. Konteyner taşımacılığı ise tam da bu noktada önem kazanmaktadır. “Konteyner taşımacılığı ve konteyner taşımacılığı yapan firmalar neden önemlidir?” sorusunun cevabı ise aşağıdaki gibidir.

  • Konteyner taşımacılığı gerek ülke gerekse de dünya genelindeki tüketim taleplerinin karşılanmasını sağlar. Farklı konumlarda mevcut olan talepler için gerekli ürün sirkülasyonu konteyner taşımacılığı ile sağlanır. Bu sayede çeşitli sektörlerde arz-talep dengesi oluşturulmuş olunur.
  • Konteyner taşımacılığı yapan firmalar, üreticiler ve satıcılar için sınırları ortadan kaldırır. Dünyanın globalleşmesi ve en genel tanımla “tek bir köy” haline gelmesi, konteyner taşımacılığı firmaları ile mümkün olur. Bu firmalar, A ülkesinde ara mal üretimi yapan bir firmanın B ülkesinde bir ülkeye mal iletmesini ve ara malın nihai mal haline gelmesini destekler.

Konteyner taşımacılığı önemi hakkında bilgi verirken firma detayına da değinmek gerekir. Sürecin sağlıklı ve hızlı bir şekilde ilerleyebilmesi için firma seçiminin doğru yapılması gerekir. Güvenilir firmalar ile anlaşmak, sürecin de güven çerçevesinde ilerlemesini sağlar.

Konteyner Taşımacılığı Avantajları Nelerdir?

Konteyner taşımacılığı hem üreticiye hem tüketiciye hem de aracı firmalara birçok avantaj sağlar. Ticarette küreselleşme açısından önemli bir nokta olan konteyner taşımacılığı avantajları aşağıdaki gibidir.

  • Denizyolu, karayolu ve demiryolu olmak üzere çeşitli alternatifler ile sunulur. Alternatifler değerlendirilirken sunulan hizmete ve konuma göre en avantajlı seçenek belirlenir. Bu sayede maliyetten ve zamandan tasarruf sağlanır.
  • Büyük taşıma araçları olan deniz araçları ile tek seferde yoğun bir sevkiyat sağlanabilir. Araç hacminin büyük olması, sevkiyat hacminin de büyük olmasını sağlar. Böylelikle tek seferde yoğun bir sevkiyat yapılarak maliyet ve zaman tasarrufu desteklenir.
  • Uluslararası konteyner taşımacılığı yapılırken full konteyner ya da parsiyel taşımacılık talebinde bulunulabilir. Parsiyel taşımacılık, aynı anda birden fazla firmanın ürünlerinin taşındığı sevkiyat sistemine denir. Firmalar, taşıtı doldurmayacak boyuttaki sevkiyatları için parsiyel taşımacılık avantajından faydalanır ve maliyet avantajı elde eder.
Call Now Button