Tehlikeli Madde Taşımacılığı

Tehlikeli Madde Taşımacılığı

Tehlikeli Madde Taşımacılığı

Tehlikeli maddeler, günümüz yaşantısında pek çok sektörde kullanılabilir hale gelmiştir. Farklı sektörlerde üretim sirkülasyonunu sağlayan tehlikeli maddelerin kullanılabilmeleri için çoğu zaman bir bölgeden bir başka bölgeye taşınması gereklidir. Kullanımını sağlamak amacıyla tehlikeli madde sevkiyatı yapmak ise tehlikeli madde taşımacılığı yapan firmalar ile mümkündür.

Tehlikeli maddelerin taşınması esnasında ortaya çıkacak bir sorun, geri dönülemez faciaların meydana gelmesine sebep olur. Bu sorunlar, çevre kirliliğini de beraberinde getirir. Gerek çevre sağlığını korumak gerek sevkiyat güvenliğini sağlamak gerekse de üretimi sürdürülebilir kılmak için tehlikeli madde taşıma sürecinde ekstra önlemler alınır. Güvenilir ve deneyimli firmalar ile çalışmak ise süreç yönetimi açısından avantaj sağlar.

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Yapan Firmalar Neden Önemlidir?

Tehlikeli madde taşımacılığı esnasında meydana gelecek en ufak bir sorun geri dönülemez felaketlere sebep olabilir. Tehlikeli madde taşımacılığı yapan firmalar, maddenin tehlikeden uzak bir şekilde taşınması içi gerekli birtakım önlemler alınır. Firmanın bu konuda yeterli bilgi ve teçhizata sahip olmaması hata meydana gelme ihtimalini artırır. Dağlı Lojistik ve deneyimli ekip arkadaşları, tehlikeli madde taşıma esnasında şu unsurlara dikkat eder:

  • Tehlikeli madde taşımacılığı denizyolu, karayolu, havayolu ya da demiryolu ile yapılabilir. Kullanılacak yoldan ziyade aracın özel olarak seçilmesi ve güvenlik seviyesinin artırılması gerekir. Tehlikeli madde listesi göz önünde bulundurularak yapılacak araç seçiminin ardından araç güvenliğine yönelik önlemler de alınır.
  • Tehlikeli madde taşınırken sürücü bilgisine ve güvenliğine ekstra önem verilir. Sürücünün taşınan madde ve taşımanın gerekliliği hakkında yeterli bilgiye sahip olduğundan emin olduktan sonra sevkiyat süreci başlar.
  • Tehlikeli madde kodları hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Tehlikeli madde harf kodları, taşınan maddenin etkileri hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlar. Sürücünün bu konuda bilgi sahibi olması, araç güvenlik önlemlerinin ise bu doğrultuda alınması hem süreç hem kişi güvenliğini destekler.

Tehlikeli Madde Kodları Nelerdir?

Tehlikeli madde taşımacılığı yapan firmalar, tehlikeli madde kodları hakkında personeli bilgilendirir. Temel kod bilgilerine aşağıdan ulaşılabilir.

  • C kodu, maddenin aşındırıcı özelliğe sahip olduğunu anlatmak için kullanılır. Tuz ruhu, kezzap ve nitrik asit gibi ürünlerde bu madde bulunur. Canlı doku ile temasından kaçınılması gerekir. Ayrıca C kodu bulunan maddelerden çıkan buharın solunması da büyük tehlike arz eder. Lojistik firma personelinin bu konuda bilgi sahibi olması istenmeyen durumları engeller.
  • E kodu, maddenin patlayıcı özelliğe sahip olduğunu ifade eder. Bu madde, nitrogliserin ve pikrin asidinin içerisinde yer alır.
  • O kodu, maddenin yakıcı etkisinin bulunduğunu ifade eder. Oksijen ve hidrojen peroksit içerisinde bulunan bu madde, yangına sebebiyet verdiği gibi meydana gelmiş bir yangına müdahaleyi de zorlaştırır.
  • F kodu, hafif yanıcı maddeleri ifade eder. Benzin ve ethanol gibi maddeler içerisinde yer alır.
  • T kodu zehirli maddeleri, T+ ise çok zehirli maddeleri ifade eder. Bu maddelerle herhangi bir şekilde temasa geçmek ya da bu maddeleri solumak zehirlenmeye sebebiyet verir.
  • N kodu, söz konusu tehlikeli maddenin çevreye zararlı olduğunu gösterir.

Dağlı Lojistik personeli, sunulan hizmete yönelik liyakat baz alınarak seçilir ve lojistik faaliyetlerinin tamamında hem süreç hem de personel güvenliği gözetilir. Firma personeli, sürecin her alanıyla ilgili bilgi ve deneyim sahibi olan kişilerden seçilir.

Call Now Button